Photovoltaik Elektrik Enerjisi

Fotovoltajdan elde edilen elektrik enerjisinin akım ve gerilim değerleri doğru akımdır. Dogru akımın günlük ihtiyaçlarımızı karşılaması sınırlıdır. Örneğin bilgisayarlarda ve aydınlat gereçlerinde dogru akım kullanabilirsiniz. Lakin değişken akımla çalısan örneğin, buzdolabı, makina veye gereçler için modüllerden elde edilen dogru akımın değişken akıma çevrilmesi gerekir. Bu iş için invertör dediğimiz değiştiricilerin elektrik hattına bağlanması gerekmektedir. Elde edilen elektrik enerjisi ya bireysel ve sanayii ihtiyaçlı kullanılır. Bunun için de depolama gerekir ki, o da pahalıdır. Veya çift yönlü, tüketim ve sebekeye devri sistemi uygulanır. İhtiyaç halinde elektrik enerjisi fotovoltaj tesisinden, ihtiyaç fazlası sebekeye devredilir. Küçük birimler halinde şebekeye devredilen elektrik enerjisi hem genel enerji ihtiyacını karşılar, hem de şebeke gerilimini sabit tutar.
Fotovoltaj sistemlerinin ömrü uzun olup 25 yıl masrafsız dayanıklıdır. Diğer taraftan her ne kadar modul fiyatları, belirleyici olsa da, mekanik projelendirme masraflarını da yabana atmamak gerekir. Tesisden randimanın fazla olması sadece modül kalitesine ve birim değerlerine bağli olmayıp mühendislik hesapları da önemli ölçüde randıman değerlerini etkiler.
Tesislerin uzun ömürlü ve maliyetli olmasi, kredi ve teşviklerle desteklenmesini gerektirmektedir. Şu an %13 olan devlet teşviği, gerekli kredilendirmeler icin hukiki alt yapının eksik olması, fotovoltaj tesislerin Türkiye´de kurulması icin yeterli değildir. Ilk etapta görünen, teknolojiye gönül verenlerin, yenilenebilen enerji üretimine destek vermesiyle yatırımları omuzlamları gerekiyor.
Fotovoltaj yatırımları uzun davede de düşünülecek olunursa, yatırımların teknolojiye hizmet edeceği gibi, tabiatı da kirletmeyecek, doğal zenginlik kaynaklarımızı hor kullanmadan, ucuz ve temiz enerji elde edebileceğiz.
Bilhakis doğal gaz teminin de dışa bağımlı olduğumuz gerçeğinden hareketle, bunun ilk etapta %10 luk bölümünü fotovoltaj tesislerine yatırırsak, Türkiye´deki enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamış oluruz.

Fotovoltaj Tesis Fiyati

Günümüzde fotovoltaj tesis maliyetinin yüksek oldugu bilinmektedir. En önemli nedenlerinden biri fotovoltaj Silisyum kristallerinin sadece bir kaç ülkede, üretilmesi, üretim tekniğinin buna bağlı olarak yüksek olması, ve uygulamarının henüz yeterli miktarda bir çok ülkeye dağılmaması, sayılabilir.
Ancak Türkiye´nin yukarı tropikal boylamda bulunması, coğrafi alanlarının kısmen dağlık olması güneş ışınlarının şiddetinin sürekli olmasını saşlamaktadır. Örnegin, Almanya´da güneş ışınlarının şiddeti yaklaşık %1,9 olarak ölçülürken, Türkiye´de bu siddet %4,9 civarlarına kadar çıkabilmektedir. Almanya, fotovoltaj silisyum kristal üretiminde ve fotovoltaj tesislerinin kurulmasında dünya pazarının yaklasık %50 sini elinde bulundurken, Çin üretim ve pazarlamada %50 den fazlasına sahiptir.
Almanya %24 lük teşvik payı ile tesis payının %50 sine sahipken, tesis maliyetleri kendini yaklasik 7,5 yılda amorti etmektedir. Lakin Türkiye pazarda olmamasina ve tesvik payının sadece %13 olmasına ragmen, yukarıda belirttigimiz %4,9 luk ışık şiddetinden dolayi Türkiye´de kurulacak bir tesis kendini yaklasik bölgelere göre 2,4 ila 4,5 yılda amorti edebilmektedir.